หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง ณ ยสท.คลองเตย

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง ณ ยสท.คลองเตย

..เพิ่มเติม..