หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้ออะไหล่ สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ 8 สี (Bobst) จำนวน 16 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้ออะไหล่ สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ 8 สี (Bobst) จำนวน 16 รายการ

แผนการจัดซื้ออะไหล่ สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ 8 สี (Bobst) จำนวน 16 รายการ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

..เพิ่มเติม..