หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกจ้างทำเทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ ขนาด ๗๒ มม. X ๓๓๐ ม. จำนวน ๔,๘๐๐ ม้วน

จ้างทำเทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ ขนาด ๗๒ มม. X ๓๓๐ ม. จำนวน ๔,๘๐๐ ม้วน

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..