หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ ซื้ออายุการใช้งานลิขสิทธิ์ซอฟแวร์เฉพาะทาง AutoCAD จำนวน 8 ลิขสิทธิ์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ ซื้ออายุการใช้งานลิขสิทธิ์ซอฟแวร์เฉพาะทาง AutoCAD จำนวน 8 ลิขสิทธิ์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..