หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ แบบไม่รวมอะไหล่ ปีงบประมาณ 2564 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ แบบไม่รวมอะไหล่ ปีงบประมาณ 2564 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..

test form