หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 230 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 230 เครื่อง

..เพิ่มเติม..

test form