หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องในการซื้อ Self Adhesive Tear Strip ขนาด 1.6 มิลลิเมตร x 16,000 เมตร จำนวน...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องในการซื้อ Self Adhesive Tear Strip ขนาด 1.6 มิลลิเมตร x 16,000 เมตร จำนวน 3,840 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..