หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง จัดซื้อยากลุ่มที่ 2 จำนวน 24 รายการ โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายยาแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ(Open End) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศราคากลาง จัดซื้อยากลุ่มที่ 2 จำนวน 24 รายการ โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายยาแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ(Open End) ประจำปีงบประมาณ 2564

..เพิ่มเติม..