หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ(แบบ รร.1และรร.2) การซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุหีบ MCP หมายเลข 5 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ(แบบ รร.1และรร.2) การซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุหีบ MCP หมายเลข 5 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..