หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาบำรุงรักษา Cooling Tower เป็นชนิด Cross flow รวมจำนวนทั้งหมด 9 ชุด

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาบำรุงรักษา Cooling Tower เป็นชนิด Cross flow รวมจำนวนทั้งหมด 9 ชุด

..เพิ่มเติม..