หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/63 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ....

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/63 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) ของสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์

..เพิ่มเติม..