หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาไม่เกิน 5,000.-บาท เดือน มิถุนายน 2563 (โรงอบใบยาเด่ยชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาไม่เกิน 5,000.-บาท เดือน มิถุนายน 2563 (โรงอบใบยาเด่ยชัย)

..เพิ่มเติม..