หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจคุณภาพบุหรี่ (QTM) ยี่ห้อ CERULEAN แบบไม่รวมอะไหล่

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจคุณภาพบุหรี่ (QTM) ยี่ห้อ CERULEAN แบบไม่รวมอะไหล่

..เพิ่มเติม..