หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม (E-Bidding)ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม (ฝจพ.b.02/21/63) จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 15 คน ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม (ฝจพ.b.02/21/63) จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 15 คน ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..