หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง - ซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูปสำหรับบุหรี่ 7.1 ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรูขนาด 108 x 21.95 มม. ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200+-20 มม.มาตรน้ำ...

ประกาศราคากลาง – ซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูปสำหรับบุหรี่ 7.1 ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรูขนาด 108 x 21.95 มม. ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200+-20 มม.มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap ความพรุน 6,000 CU จำนวน 20,028,800 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..