หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร.1-2 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อกาว Hot Melt ยี่ห้อ Robatech ของเครื่องมวนก้นกรอง Aiger ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร.1-2 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อกาว Hot Melt ยี่ห้อ Robatech ของเครื่องมวนก้นกรอง Aiger ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..