หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1-แบบ รร.2) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22kV 400/230V การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1-แบบ รร.2) งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22kV 400/230V การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..