หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ฝจพ.b.02/25/62) ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Backup (ระบบสำรองข้อมูล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ฝจพ.b.02/25/62) ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Backup (ระบบสำรองข้อมูล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..