หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และตรวจสอบการทำงานของเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (GC) 4 รายการ และเครื่อง LC-MS-MS 1 รายการ และจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันพร้อมสอบเทียบ (OQ/PV)...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และตรวจสอบการทำงานของเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (GC) 4 รายการ และเครื่อง LC-MS-MS 1 รายการ และจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันพร้อมสอบเทียบ (OQ/PV) ของเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (GC) 1 รายการ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..