หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาตั้งแต่ 5,000.- ขึ้นไป ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาตั้งแต่ 5,000.- ขึ้นไป ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..