หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแบบชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถามการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ] ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

แบบชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถามการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ] ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

..เพิ่มเติม..