หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น ที่อาคาร B-03 สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ ยสท. อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น ที่อาคาร B-03 สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ ยสท. อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..