หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อบริการ รับ-ส่ง พนักงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/28/63

ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อบริการ รับ-ส่ง พนักงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/28/63

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..