หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..