หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่างประกาศ - ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Backup (สำรองข้อมูล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ – ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Backup (สำรองข้อมูล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..