หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานที่ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ (จำนวน 6 คน) ปีงบประมาณ 2564 (ฝจพ.b.02/15/63)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานที่ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ (จำนวน 6 คน) ปีงบประมาณ 2564 (ฝจพ.b.02/15/63)

..เพิ่มเติม..