หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า (Traction Battery) จำนวน 13 รายการ รวม 19 ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ,ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า (Traction Battery) จำนวน 13 รายการ รวม 19 ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ,ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 , ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..