หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมารมแก๊สใบยาสูบในโกดังส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

จ้างเหมารมแก๊สใบยาสูบในโกดังส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

อนุมัติเผยแพร่แผน ปี 2564 (รมแก๊ส)https://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2020/06/อนุมัติเผยแพร่แผน-ปี-2564-รมแก๊ส.pdf

..เพิ่มเติม..