หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ “OTIS” ที่อาคาร B-07 ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ “OTIS” ที่อาคาร B-07 ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..