หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิด“ตู้ปันสุข ยาสูบไทยปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19”

การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิด“ตู้ปันสุข ยาสูบไทยปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19”

หมวดหมู่ :

นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายมนตรี  กิตติชาติสกุล รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต และนายวิญญู  เกียรติวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ เปิดโครงการ “ตู้ปันสุข ยาสูบไทยปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” ร่วมแบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย โดยได้ตั้งตู้ปันสุข จำนวน 3 ตู้ ได้แก่ บริเวณป้อมยามทางเข้าชุมชนเทพประทาน บริเวณประตูทางเข้าการยาสูบแห่งประเทศไทย ด้านถนนพระราม 4 และบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

..เพิ่มเติม..