หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดบริเวณภายในคลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ การยาสูบแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดบริเวณภายในคลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ การยาสูบแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..