หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

6. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ยาม)https://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2020/06/6.-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปี-2564-ยาม.pdf

..เพิ่มเติม..