หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุหีบ MCP ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 รายการ

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุหีบ MCP ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 รายการ

..เพิ่มเติม..