หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานว่าจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลือง (Air Filter , Oil Filter , Separator ,...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานว่าจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลือง (Air Filter , Oil Filter , Separator , Lubricant) ของเครื่องอัดอากาศ No.1-3 และ No.5 ที่อาคารศูนย์พลังงาน การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..