หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingฝจพ.b.02/11/63 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่นๆ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฝจพ.b.02/11/63 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่นๆ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..