หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ข้อคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการทำงาน รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ ฝากถึงพวกเราชาว การยาสูบแห่งประเทศไทย.

ข้อคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการทำงาน รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ ฝากถึงพวกเราชาว การยาสูบแห่งประเทศไทย.

..เพิ่มเติม..