หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการจัดหาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการจัดหาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

..เพิ่มเติม..