หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ปรับปรุงเมนไฟฟ้า กองซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ปรับปรุงเมนไฟฟ้า กองซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

..เพิ่มเติม..