หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่คำสั่งการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายปฏิบัติงาน และแบบประเมินสมรรถนะบุคลากร สำหรับพนักงานรายเดือน ระดับ 1-3 / 4-6 และระดับ 7

คำสั่งการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายปฏิบัติงาน และแบบประเมินสมรรถนะบุคลากร สำหรับพนักงานรายเดือน ระดับ 1-3 / 4-6 และระดับ 7

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..