หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ MATACHANA รุ่น S1008 – E1 S/N E-28218 หน่วยจ่ายกลาง...

ประกาศความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ MATACHANA รุ่น S1008 – E1 S/N E-28218 หน่วยจ่ายกลาง ชั้น 3 ที่อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 งาน

..เพิ่มเติม..