หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศ งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อกาว Hot Melt ยี่ห้อ Nordson จำนวน 6 ชุด และบำรุงรักษาหม้อกาว Hot Melt...

ยกเลิกประกาศ งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อกาว Hot Melt ยี่ห้อ Nordson จำนวน 6 ชุด และบำรุงรักษาหม้อกาว Hot Melt ยี่ห้อ Robatech จำนวน 8 ชุด ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..