หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingฝจพ.b.02/14/63 ประกาศจ้างเหมาดูแลและทำความสะอาดอาคารกีฬาอเนกประสงค์ และสนามเทนนิส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฝจพ.b.02/14/63 ประกาศจ้างเหมาดูแลและทำความสะอาดอาคารกีฬาอเนกประสงค์ และสนามเทนนิส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..