หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingร่างประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขนย้ายหีบบุหรี่และอื่นๆ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.อยุธยา ประจำปี 2564

ร่างประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขนย้ายหีบบุหรี่และอื่นๆ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.อยุธยา ประจำปี 2564

..เพิ่มเติม..