หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียน ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูปสำหรับบุหรี่ 7.1 ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรู ขนาด 108x 21.95 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200+-20 มิลลิเมตร หุ้มด้วยกระดาษ...

ขึ้นทะเบียน ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูปสำหรับบุหรี่ 7.1 ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรู ขนาด 108x 21.95 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200+-20 มิลลิเมตร หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap ความพรุน 6,000 CU

..เพิ่มเติม..