หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นแรงงานปฏิบัติงานที่คลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ยสท. พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/07/63)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นแรงงานปฏิบัติงานที่คลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ยสท. พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/07/63)

..เพิ่มเติม..