หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูปสำหรับบุหรี่ 7.1 ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรูขนาด 108x21.95 มม. ที่ีมีค่าความดันแตกต่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูปสำหรับบุหรี่ 7.1 ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรูขนาด 108×21.95 มม. ที่ีมีค่าความดันแตกต่าง

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..