หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera TK–479 เพื่อจัดทำเอกสาร ISO ) ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera TK–479 เพื่อจัดทำเอกสาร ISO ) ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera TK–479 เพื่อจัดทำเอกสาร ISO ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..