หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง ซื้อTriacetin จำนวน 57,600 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 63057069140)

ประกาศราคากลาง ซื้อTriacetin จำนวน 57,600 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 63057069140)

..เพิ่มเติม..