หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง ซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน 420,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง ซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน 420,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..