หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉาะเจาะจง ประจำเดือน เมษายน 2563 ของสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉาะเจาะจง ประจำเดือน เมษายน 2563 ของสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้

..เพิ่มเติม..